Privacybeleid

Dit is het Privacybeleid van Kings Of IT, gevestigd te Wognumsebuurt 3 in Alkmaar. We respecteren jouw privacy en we streven ernaar om deze te beschermen. Het doel van dit Privacybeleid is om jou te informeren over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan. Dit Privacybeleid strekt zich uit tot alle persoonsgegevens die Kings of IT over je verzamelt en gebruikt wanneer je onze website of webshop bezoekt, deelneemt aan of gebruik maakt van een van onze diensten.

Wij werken volgens ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerde standaarden om jouw informatie te beschermen. Door de informatie en diensten van King of IT te gebruiken, ga je akkoord met ons Privacybeleid en onze algemene voorwaarden.

Welke informatie verzamelen wij en hoe wordt deze gebruikt?

Informatie die je vrijwillig invult op de website:

We kunnen persoonlijke informatie van je verzamelen zoals je naam en e-mailadres. Bijvoorbeeld, je kunt vrijwillig informatie geven aan de website zoals het achterlaten van een opmerking, het opgeven voor een nieuwsbrief of het invullen en verzenden van een contactformulier. Maar ook onder andere:

 • Je contactgegevens, zoals naam, e-mailadres, adres en (mobiele) nummer.
 • Je accountgegevens en (elektronische) identificatiegegevens, bankrekeningnummer.
 • Je factuuradres en gegevens.
 • Gegevens die je zelf invult zoals geboortedatum en interesses.
 • Informatie met betrekking tot het gebruik van onze diensten, zoals producten en diensten waarin je geïnteresseerd bent, de inhoud van je winkelmand.
 • De inhoud van je communicatie met ons, bijvoorbeeld wanneer je ons belt, of per e-mail of een andere manier van contact benadert.

Automatisch verzamelde informatie:

We verzamelen automatisch bepaalde informatie over jou en het systeem waar je op werkt en je toegang geeft tot de website. Bijvoorbeeld, wanneer je deze website gebruikt, loggen we je IP-adres, je besturingssysteem, je browser type, de website waar je vandaan komt, pagina’s die je hebt bekeken en de data en tijden waarop je de website hebt bezocht. We kunnen ook informatie verzamelen over de acties die je doet op onze website, zoals het klikken op links.

Cookies:

We kunnen informatie verzamelen door het gebruik van Cookies. Niet de cookies die je kunt eten maar een klein tekstbestand dat een website op je computer of mobiel toestel opslaat wanneer je de site bezoekt. Zo onthoudt de website pagina’s die je hebt bezocht en je voorkeuren (zoals taal en lettergrootte) zodat je die niet bij ieder bezoek aan de website opnieuw hoeft in te vullen. We kunnen zowel cookies gebruiken die ‘tijdelijke’ (sessie) als ‘permanente’ (blijvende) cookies zijn. Een permanente cookie bestaat uit een door een webserver aan een webbrowser verzonden tekstbestand dat door de browser zal worden opgeslagen en van kracht blijft tot de ingestelde afloopdatum van de cookie (tenzij eerder verwijderd). Een tijdelijke cookie daarentegen zal aan het eind van de gebruikerssessie verdwijnen wanneer de webbrowser afgesloten wordt.

Hoe we jouw informatie kunnen gebruiken:

We kunnen de verzamelde informatie op de volgende manieren gebruiken:

 • Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst. Je persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt om je aankoop van producten en het verzoek tot leveren van diensten af te handelen. Daarnaast verwerken wij je persoonsgegevens om eventuele verzoeken, klachten of vragen te beantwoorden.
 • We kunnen je persoonsgegevens gebruiken om onze producten en diensten te verbeteren en om onze bezoekers en relaties beter te begrijpen en gerichter kunnen benaderen. Zo kunnen wij bijvoorbeeld je gebruik van onze producten en diensten analyseren en deze informatie gebruiken om onze website en services te verbeteren om jou een betere gebruikerservaring te geven. Zo kunnen wij persoonlijke profielen maken en zo beoordelen wat voor jou interessant zou kunnen zijn en welke aanbevelingen we je kunnen geven wanneer je van onze diensten gebruik maakt.
 • Op basis van toestemming. Voor zover nodig, zullen we je om toestemming vragen om op de hoogte te kunnen houden van nieuws of acties met betrekking tot onze producten en diensten. Je kunt je toestemming op ieder moment intrekken. Hoe je dit kunt doen staat hieronder vermeld.
 • Om je administratieve informatie toe te sturen, zoals administratieve e-mails, bevestiging e-mails, updates aan onze policies of beveiliging alerts.
 • Je te helpen met gebruikersondersteuning.
 • Om te kunnen reageren op je opmerkingen en verzoeken.
 • Voor het beschermen, onderzoeken van en tegengaan van ongeautoriseerde en illegale activiteit.
 • Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting. We kunnen persoonsgegevens gebruiken om toepasselijke wetgeving na te leven, om te voldoen aan verzoeken van openbare instanties en overheidsinstanties, of om mee te werken aan wetshandhaving.

Gebruik van je persoonlijke informatie door derden:

Alleen geautoriseerde werknemers van Kings of IT hebben toegang tot jouw persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is in het kader van hun uitoefening van hun werkzaamheden bij Kings of IT.
Wij zullen de persoonsgegevens die je aan ons verstrekt niet aan derden openbaar maken zonder je uitdrukkelijke voorafgaande toestemming, tenzij dit noodzakelijk is voor de verwezenlijking van doeleinden zoals omschreven onder punt 5. Zo kunnen wij je persoonsgegevens doorgeven aan toeleveranciers/ dienstverleners voor de uitvoering van overeenkomsten die we met je sluiten, bijvoorbeeld om betalingen te verwerken.
Aanvullend, gebruikt onze website momenteel de volgende derden:
Google analytics – deze dienst kijkt hoe je de website gebruikt. Google analytics kan je IP-adres zien, maar er wordt geen andere persoonlijke informatie verzameld.
Constant Contact – deze dienst wordt gebruikt voor email updates en nieuwsbrieven. We slaan je naam en email adres op voor dit soort communicatie. We verwijzen je naar de Privacy policy van Mailchimp voor meer informatie.
Hotjar – deze dienst kijkt hoe je de website gebruikt door middel van heatmaps (waar klik je), visitor recordings (hoe beweeg je over de website) en user research (d.m.v. polls, surveys of feedback items).
Op dit moment wordt je persoonlijke informatie niet met andere derden gedeeld. Deze lijst kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt.

Beveiliging:

Wij vinden goede beveiliging heel belangrijk. We nemen gepaste en redelijke veiligheidsmaatregelen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige toegang, verlies of oneigenlijk gebruik, openbaarmaking en om de juistheid en integriteit van je persoonsgegevens te beschermen. We treffen dan ook technische en organisatorische maatregelen ten aanzien van toegang tot onze systemen.

Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens?

We bewaren je persoonsgegevens zolang als dat nodig is of toegestaan ten aanzien van de doeleinden waarvoor wij ze hebben verkregen en zoals toegelicht in dit privacy beleid.

Welke rechten heb je met betrekking tot je persoonsgegevens?

Op grond van toepasselijke wet- en regelgeving heb je verschillende rechten ten aanzien van je persoonsgegevens, waaronder:

 • Mogelijkheid tot het uitschrijven van toekomstige nieuwsbrieven door op de ‘unsubscribe’ link te klikken in je e-mails. Je mag ons ook een bericht sturen via mail@kingsofit.nl om van onze mailing lijst te worden verwijderd.
 • Inzage. Je kunt contact met ons opnemen om je persoonsgegevens in te zien of deze te updaten.
 • Rectificatie. Op jouw verzoek zullen wij persoonsgegevens corrigeren, aanvullen, blokkeren of verwijderen in het geval deze feitelijk onjuist, onvolledig of irrelevant zijn voor het doel of doelen van de verwerking.
 • Intrekken van je toestemming. Je mag ten alle tijden je toestemming intrekken voor toekomstige verwerking door ons van je persoonsgegevens.
 • Gegevenswissing. In bepaalde situaties mag je ons verzoeken de gegevens te wissen (recht op vergetelheid).
 • Bezwaar. Indien van toepassing, heb je recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens.
 • Overdraagbaarheid. Indien van toepassing zullen wij je een overzicht geven van de persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt zodat deze gegevens kunnen worden overgedragen aan een andere verwerking verantwoordelijke. Zover dit technisch mogelijk is.
 • Recht tot indienen klacht. Als laatste heb je recht om een klacht bij ons in te dienen. Maar ook bij de toezichthoudende autoriteit wanneer je van mening bent dat je persoonsgegevens in strijd met deze privacy policy worden verwerkt.

Houd er rekening mee dat we sommige informatie moeten behouden voor administratieve doeleinden of om transacties te kunnen afhandelen of wanneer de wet dit voorschrijft.

Wanneer je een van je rechten wilt uitoefenen, dan kun je dit doen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens hieronder. Verzoeken zullen wij binnen 30 dagen verwerken.

Contactgegevens

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy beleid, de manier waarop wij je persoonsgegevens verwerken of als je een van de rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op:

Kings of IT
Wognumsebuurt 3
1817 BH Alkmaar
085-4000 996
mail@kingsofit.nl

Dit privacy beleid wordt van tijd tot tijd bijgewerkt. De inwerkingtreding van dit Privacybeleid is 3 maart 2021. De meest recente versie staat op kingsofit.nl